[Translation] Slovenian Translation for Resource Manager 1.2.0 Beta 2

Translate Resource Manager to Slovenian Language / Prevedi Resource Manager v slovenščino

 1. XenForo Rocks
  Compatible XF Versions:
  • 1.2
  Additional Requirements:
  Official Resource Manager: https://xenforo.com/purchase/
  http://xenforo.com/community/resources/slovenian-translation-for-xenforo.2508/
  Visible Branding:
  No
  Slovenian translation for Resource Manager
  [​IMG]
  Front-end (user interface) is fullytranslated. Some phrases may be translated for our needs, but you can edit it yourself. If you still find some untranslated or strange translated phrase, please post your suggestions here:http://xenforo.com/community/threads/slovenian-translation-for-resource-manager.64283/

  Back-end (admin panel) is mostly nottranslated and there are no plans to do so.

  Licence:
  Distributed free for non-commercial use only. Please contact me to licence for commercial use.

  Terms of use:
  • you are allowed to edit phrases
  • you are not allowed to redistribute this translation as your own work in any way
  Donations are welcome. Start a conversation with me if you want to donate.
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Slovenski prevod za Resource Manager
  [​IMG]
  Front-end (uporabniški izgled) je v celotipreveden. Morda so nekatere fraze prevedene za naše potrebe, vendar jih lahko sami enostavno spremenite. V kolikor najdete neprevedeno ali neobičajno prevedeno frazo, nam to sporočite tukaj:http://xenforo.com/community/threads/slovenian-translation-for-resource-manager.64283/

  Back-end (administratorska plošča) večinoma ni prevedena in tudi ni v planu, da bo.

  Licence:
  Dovoljeno za nekomercialno uporabo. Kontaktirajte nas, če bi prevod želeli uporabljati v komercialne namene.

  Pogoji uporabe:
  • dovoljeno je urejanje in spreminjanje fraz
  • ni dovoljeno reproduciranje prevoda kot vaše delo v kakršnikoli obliki
  Donacije so dobrodošle
  Pošlji sporočilo za Paypal naslov.
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =