Slovenian Translation for XenForo

[iNTERNAL] Slovenian Translation for XenForo 1.5.4

No permission to download
 • Author XenForo Rocks
 • Creation date
 • Featured
  • You can download only 0 resources in 24 hours
  • You need more than 0 posts to download the resource
Compatible XF Versions
1.3, 1.4
Visible Branding
Yes
Slovenian translation for XenForo
200px-flag-map_of_slovenia-png.60330.png

Front-end (user interface) is fullytranslated. Some phrases may be translated for our needs, but you can edit it yourself. If you still find some untranslated or strange translated phrase, please post your suggestions here: Slovenian Translation for XenForo

Back-end (admin panel) is not translated and there are no plans to do so.

Branding:
A branding removal license can be purchased for €20. For removal and payment contact us here. Each branding removal license is good for one forum only!

Licence:
Distributed free for non-commercial use only. Please contact me to licence for commercial use.

Terms of use:
 • you are allowed to edit phrases
 • you are not allowed to redistribute this translation as your own work in any way, remove or change the copyright notice (unless you buy a branding removal license!)
Advice:
It's recommended to edit these phrases to suit your needs (Appearance/Phrases):
 • for Cookie Policy edit:help_cookies_description
 • for Terms and Rules edit:terms_rules_text
Donations are welcome. Start a conversation with me if you want to donate.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Slovenski prevod za XenForo
200px-flag-map_of_slovenia-png.60330.png
Front-end (uporabniški izgled) je v celotipreveden. Morda so nekatere fraze prevedene za naše potrebe, vendar jih lahko sami enostavno spremenite. V kolikor najdete neprevedeno ali neobičajno prevedeno frazo, nam to sporočite tukaj: Slovenian Translation for XenForo

Back-end (administratorska plošča) niprevedena in tudi ni v planu, da bo.

Značka:
Značko (besedilo s povezavo na dnu foruma) lahko odstranite za €20. Za odstranitev in plačilo nas kontaktirajtetukaj. Vsaka licenca za odstranitev značke velja za en forum!

Licence:
Dovoljeno za nekomercialno uporabo. Kontaktirajte nas, če bi prevod želeli uporabljati v komercialne namene.

Pogoji uporabe:
 • dovoljeno je urejanje in spreminjanje fraz
 • ni dovoljeno reproduciranje prevoda kot vaše delo v kakršnikoli obliki, odstranitev ali sprememba značke (besedilo s povezavo na dnu foruma), razen v primeru, da ste kupili licenco za odstranitev značke
Nasvet:
Priporočamo, da uredite naslednje fraze, saj bodo tako najbolje ustrezale vaši spletni strani (Appearance/Phrases):
 • za obvestilo o piškotkih uredite:help_cookies_description
 • za pravila in pogoje uporabe uredite: terms_rules_text
Donacije so dobrodošle
Pošlji sporočilo za Paypal naslov.


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Author
XenForo Rocks
Downloads
2
Views
62
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from XenForo Rocks

Latest updates

 1. Slovenian Translation for XenForo 1.5.4

  Posodobljeno za XF 1.5.4 dodani manjkajoči prevodi - - - - - - - - Updated for XF 1.5.4 added...
 2. 1.5.2

  Slovenian translation for XenForo Front-end (user interface) is fullytranslated. Some phrases...
 3. 1.5.0 Release Candidate 2

  Slovenian translation for XenForo Front-end (user interface) is fullytranslated. Some phrases...
Top