9yN75.png

vietnam

  1. XenForo Rocks

    [iNTERNAL] Brivium - Gallium 1.5.14

    Gallium (Ga) is a soft silvery metal, and elemental gallium is a brittle solid at low temperatures. If it is held in the human hand long enough, gallium will melt at about 29.76 °C (slightly above room temperature). Today, nearly all gallium is used in electronics. Gallium has the original name...
  2. L

    Xin chào mọi người! - Hello everybody!

    Xin chào mọi người! Hello everybody! Mình là Linh, đến từ Việt Nam Rất vui được làm quen với mọi người, mình đến với XenForo Rocks với mục đích tìm hiểu và học hỏi thêm về mã nguồn mở XenForo, bởi vì mình đang sử dụng nó. Mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn! English I'm Linh, I come from...
Top